گلگت بلتستان
آخری ترمیم:

د‌ کرونا وبا کیسونه
Loading...
ذرائع
Loading...
Imported Local
نقشہ
گلگت 11% 65
استور‎ 10% 61
Diamer 1.6% 10
سکردو 0.66% 4
د رنځورانو کښنه
Loading...
مریض
Loading...
داخل روغ شوي مرګونه
ٹیسٹ
Loading...
سرکاری ٹیسٹ پرائیویٹ ٹیسٹ رنځور
د ٹیسٹ کښنه
Loading...
روزانہ اموات
Loading...
Deaths
Loading...
رنځور مرګونه
روغتون
 1. DHQ Hospital, Skardu
  05815920233
 2. DHQ Hospital, Chilas
  05812-920063
 3. DHQ Hospital, Gilgit
  05811920253
 4. Civil Hospital, Hunza
  05813-455096
دا ویب پاڼه په دې ژبو کښې تاسو‌ لوستې‌‌شئ